Informatie

Over het zwemmen

 • De roeibaan heeft een lengte van 2000 meter. Er zijn duidelijke banen en om de 500 meter is er een steiger en een meetpunt.
 • Je zwemt individueel of met een groep van zwemmers. Uit veiligheidsoverwegingen dient iedere zwemmer of iedere groep een begeleider ‘op de kant’ te hebben die de zwemmer of de groep in de gaten houdt. De begeleider kan zich per fiets of lopend langs het water begeven.
 • Het team is zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid.
 • Het team deelt de afstand zodanig in dat iedere zwemmer minimaal 500 meter zwemt.
 • Als je in een groep zwemt kun je of met de hele groep zwemmen (bijvoorbeeld 500 meter heen, en dan weer terug) of estafette (iedereen één-voor-één 500 meter);
 • Je kunt een afstand of een tijdsduur kiezen om te zwemmen. De afstand is 500, 1000, 2000, 3000 of 4000 meter. De tijd is 30, 60, 90 of 120 minuten.
 • De begeleider zorgt ervoor dat de onderlinge wissels plaatsvinden en bewaakt de gezondheid van de zwemmers (overbelasting, afkoeling, oververhitting e.d.). Hou rekening met badjassen voor zwemmers die terug naar het beginpunt moeten lopen.
 • De begeleider bevindt zich altijd ter hoogte van zijn zwemmer en weet waar alle zwemmers in zijn team zich bevinden.
 • De begeleider bewaakt de tijd en gezwommen afstand per zwemmer en als team.
 • Hou er rekening mee, afhankelijk van de weersomstandigheden, dat de zwemmers niet afkoelen. Vergeet niet dat een zwemmer zich in de open lucht bevindt als hij/zij niet zwemt (bij bijvoorbeeld een estafette). Dus warme en beschermende kleding en handdoeken zijn dan nodig.
 • Wetsuits, flippers en monovinnen zijn toegestaan.
 • Onderschat de afstanden niet: het is echt wel wat sponsoring waard!

Over de inschrijving

 • De inschrijfkosten bedragen 7,50€ voor zwemmers ouder dan 14 jaar en 5,00€ voor zwemmers tot en met 14 jaar. Het inschrijfgeld hebben we nodig voor de organisatie van het evenement, de huur van de roeibaan etc.
 • Inschrijven doe je via een e-mail aan info@sport4support.nl of via de menu-opties hierboven.

Over de sponsoring

 • We vinden het leuk als je lokaal goed doel uitkiest. Die werken vaak met vrijwilligers en kunnen voor dat geld echt ‘iets extra’s’ doen.
 • Zoek zoveel mogelijk sponsors die het team sponsoren. Bespreek met hen een sponsorbedrag.
 • Wij zorgen voor een fotograaf zodat je aan het eind van je prestatie samen met een grote cheque op de foto kunt.

De financiële afwikkeling

 • De sponsoring regel je gewoon zelf. Met je sponsors en met het doel at je sponsort. Op die manier hou je optimaal overzicht over wat er inkomt en er uitgaat.
 • Het team of de zwemmer is zelf verantwoordelijk voor het verzamelen van de sponsorgelden en de overhandiging aan het gekozen goede doel.
 • We doen dit om onduidelijkheid en misverstanden te voorkomen. Met ons regel je alleen het inschrijfgeld.
 • We maken over het evenement een uitgebreide financiële verslaglegging die voor ieder team beschikbaar is.

Tenslotte

Onze ervaring leert dat je een leuke, sportieve tijd hebt en dat het prettig is op deze wijze aan belangrijke lokale organisaties te kunnen bijdragen. We zorgen ervoor dat je jouw prestatie veilig en op een prettige manier kunt verrichten.

Het betreft een buiten-activiteit dus we zijn afhankelijk van de weersomstandigheden. Het water kan koud zijn maar de buitenlucht ook. Afhankelijk van de situatie behouden we ons het recht voor het evenement te annuleren of te verplaatsen, maar we zullen dit alleen doen als we de veiligheid van de zwemmers en de toeschouwers niet kunnen garanderen.

We hopen op een geslaagd evenement.

 

Leave a Reply

Sponsorzwemevenement, vinzwemwedstrijd, wedstrijd reddingsbrigades